...where sanity and insanity meets halfway.

(Un)identified Falling Object?!

(Un)identified Falling Object?! Oras: 12:00nn Lokasyon: Canteen sa harap ng hospital Habang naghihintay sa nagseserve ng order, tahimik akong nakaupo sa isang bahagi ng na...

Don't miss any of our posts! Follow by e-mail:

All contents are mine unless otherwise stated. Powered by Blogger.

Template by:

Free Blog Templates